Home
Shop
Список бажань0

За цим Договором ФОП Топорівський Олександр Володимирович (далі – Продавець) з однієї сторони, та інша особа, що прийняла умови цього Договору публічної оферти (далі – Покупець), з іншої сторони, далі разом Сторони, уклали даний Договір публічної оферти (далі – Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, інформація про які розміщена на Сайті. Покупці при придбанні Товарів, інформація про які розміщена на Сайті, приймають умови даного Договору про нижченаведене.

1.     Загальні положення

1.1.    Договірні відносини між Продавцем та Покупцем оформляються у вигляді даного Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Сайту у відповідному розділі «Замовлення підтверджую» або при оформленні Замовлення за допомогою електронної пошти чи за номером телефону, які вказані в розділі Контакти на Сайті, означає що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно діючого законодавства України, прийняв до виконання умови Договору публічної оферти, які вказані нижче.
1.2.    Договір публічної оферти є публічним. При повній згоді з даним Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення Замовлення, оплати та доставки Товару Продавцем, відповідальності Сторін.
1.3.    Даний Договір вступає в силу з моменту здійснення Покупцем дій у відповідності до пункту 1.1 Договору, якими Покупець дає згоду здійснити покупку наявного у Продавця Товару, та діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця та повного виконання грошових зобов’язань перед Продавцем.
2.     Терміни та визначення
Сайт – інформаційна система, що доступна в мережі Інтернет за адресом (включаючи піддомени) https://www.rybach.in.ua.
Договір публічної оферти – публічний договір, який розміщений на Сайті та застосування якого є обов’язковим для Продавця, що містить пропозицію Продавця про придбання Товарів, інформація про які розміщена на Сайті.
Акцепт – прийняття Покупцем пропозиції Продавця про придбання Товару, інформація про який розміщена на Сайті, шляхом оформлення Замовлення.
Товар – товари та послуги, про придбання якого на Сайті розміщена пропозиція Продавця. Покупець – будь-яка фізична особа з повною дієздатністю, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно діючого законодавства України, яка відвідала Сайт та має намір придбати той чи інший Товар.
Продавець – ФОП Топорівський Олександр Володимирович.
Замовлення – належним чином оформлений запит Покупця на придбання Товарів, які були обрані на Сайті, що адресований Продавцю.

3.     Предмет Договору

3.1.    Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, що визначені даним Договором, передати Товар у власність Покупця на підставі Замовлення, яке оформлене Покупцем на Сайті, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, що визначені даним Договором, прийняти Товар та оплатити за нього певну грошову суму.
3.2.    Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють в процесі виконання даного Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та/або реалізацію Товару без будь-яких обмежень, у відповідності з вимогами діючого законодавства України, та зобов’язується нести відповідальність у випадку порушення прав Покупця в процесі виконання даного Договору та реалізації Товару.

4.     Права та обов’язки Продавця

4.1.    Продавець зобов’язаний: виконувати умови даного Договору; виконувати підтверджені Продавцем Замовлення Покупця у відповідності до умов даного Договору; передати Покупцю Товар згідно до оформленого Замовлення та умов даного Договору; перевірити якісні та кількісні характеристики Товару під час його упаковки на складі.
4.2.    Продавець має право: в односторонньому порядку призупинити поставку Товару за даним Договором у випадку порушення Покупцем умов даного Договору, або у зв’язку з відсутністю можливості виконання Замовлення. Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари в односторонньому порядку, розміщуючи їх на Сайті. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

5.     Права та обов’язки Покупця

5.1.    Покупець зобов’язаний: своєчасно оплатити та отримати Товар у відповідності до Замовлення на умовах даного Договору; ознайомитись з інформацією про Товар, що розміщена на Сайті; при отриманні Товару у особи, що виконує його доставку, переконатися в цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку пошкодження або неповної комплектації Товару – відмовитись від отримання Товару у відповідності до Замовлення та повідомити Продавця.
5.2.    Покупець має право: оформити Замовлення на відповідній сторінці Сайту; вимагати від Продавця виконання умов даного Договору.

6.     Порядок оформлення Замовлення

6.1.    Покупець самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці Сайту шляхом натискання кнопки «Замовлення підтверджую», або зробивши Замовлення по електронній пошті, або за номером телефону, що вказані в розділі Контакти на Сайті.
6.2.    Термін формування Замовлення становить до 3 (трьох) робочих днів з моменту його оформлення. У випадку, якщо Замовлення оформлене у вихідний чи святковий день, термін формування починається на наступний день після вихідного/святкового дня.
6.3.    Замовлення Покупця підлягає виконанню Продавцем, за умови наявності Товару у Продавця. У випадку відсутності замовленого Товару, Продавець повідомляє про це Покупця будь-яким доступним способом (номер мобільного телефону, вказаний при авторизації на Сайті/особистий кабінет на Сайті) протягом терміну формування Замовлення.
6.4.    Після отримання Замовлення, Продавець має право запропонувати придбати Товар на інших умовах, ніж було передбачено у Замовленні. У цьому випадку, така пропозиція вважається зустрічною офертою і має бути прийнята Покупцем. Прийняттям зустрічної оферти вважається фактичне отримання Покупцем Товару на умовах, обумовлених зустрічною офертою. Продавець має право відкликати таку зустрічну оферту до моменту видачі Товару Покупцеві. Достатнім доказом прийняття оферти Продавцем або зустрічної оферти (тобто узгодження Сторонами всіх істотних умов продажу Товару) є фактичне отримання і прийняття Товару Одержувачем.

7.     Ціна Договору та порядок оплати

7.1.    Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем та вказується на відповідній сторінці Сайту. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Товарів, що поміщені до віртуального кошика, та ціни доставки, яка визначається в залежності від типу доставки.
7.2.    Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від зміни кількості та/або номенклатури Товару та/або типу доставки.
7.3.    Покупець може сплатити Замовлення в національній валюті України наступними способами: готівкою при отриманні Замовлення, банківською карткою на Сайті при оформленні Замовлення та за безготівковим розрахунком згідно наданого Продавцем рахунку-фактури.
7.4.    Оплата Замовлення за безготівковим розрахунком має бути здійснена Покупцем шляхом 100% авансового перерахування коштів на розрахунковий рахунок Продавця протягом 3 (трьох) банківських днів з дня виставлення рахунку-фактури. При не надходженні грошових коштів, протягом встановленого проміжку часу, Продавець залишає за собою право анулювати Замовлення.
7.5.    Замовлення, яке не було передплачене Покупцем, резервується на 3 (три) календарних дні. При не викупі Покупцем Замовлення, протягом встановленого проміжку часу, Продавець залишає за собою право анулювати Замовлення.

8.     Умови доставки Товару

8.1.    Доставка Товарів згідно Замовлення, оформленого на Сайті, здійснюється: на обране Покупцем відділення кур’єрської служби, за вказаною Покупцем адресою або можливий самовивіз з магазинів роздрібної мережі Продавця.
8.2.    При доставці Замовлень за допомогою кур’єрської служби, Покупець в повному обсязі та беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів компанії-перевізника. При виборі Покупцем доставки за адресою Продавець залишає за собою право вибору кур’єрської служби для здійснення доставки.
8.3.    Відправка Замовлення здійснюється протягом 3 (трьох) робочих днів з дня підтвердження Замовлення Покупцем. Вихідні та святкові дні не входять до числа робочих днів.
8.4.    Разом з Замовленням Покупцю надаються наступні документи: фіскальний чек або видаткова накладна (в залежності від типу оплати), транспортна накладна (видається кур’єрською службою при доставці).
8.5.    Покупець зобов’язаний в присутності кур’єра або в пункті видачі провести приймання замовленого Товару за кількістю, якістю, асортиментом та комплектністю Товару.
8.6.    Факт передачі Товару підтверджується підписанням Покупцем транспортної та/або видаткової накладної.
8.7.    Всі питання, що виникли в процесі оплати та отримання Товару, Покупець може з’ясувати за контактними даними в розділі Контакти на Сайті.

9.     Умови повернення Товару


9.1.        Умови повернення Товару належної якості: Покупець має право відмовитись від поставленого Товару в момент отримання від кур’єра або в пункті видачі. Згідно Закону України «Про захист прав споживачів» Покупець має право протягом 14 днів, з моменту отримання Товару, провести повернення Товару, якщо збережені його товарний вигляд, споживчі властивості, оригінальна фабрична упаковка, маркування та пломби виробника, фіскальний чек або видаткова накладна, транспортна накладна. При поверненні Покупцем Товару належної якості, Продавець повертає йому сплачену за Товар грошову суму по факту повернення Товару протягом не більше ніж 7 (сім) банківських днів.
9.2.         Порядок гарантійного обслуговування, повернення товару неналежної якості: У випадку виявлення протягом встановленого гарантійного терміну недоліків Товару, Покупець в порядку та терміни, встановлені законодавством України, має право пред’явити Продавцю вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», здійснюється Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених діючим законодавством України, в тому числі, але не виключно, письмової заяви за зразком, який розміщений на Сайті. Продавець не відповідає за недоліки Товару, що виникли після його передачі Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил використання або зберігання Товару, дій третіх осіб або обставин непереборної сили та не несе відповідальність за програмне забезпечення чи вміст даних; Гарантійне обслуговування Товарів здійснюється відповідним уповноваженим сервісним центром, зазначеним у гарантійному талоні, або на офіційному сайті виробника. Повернення товару неналежної якості можливе тільки на підставі надання Покупцем Продавцю, відповідного документу (висновку) уповноваженого сервісного центру на компенсацію згідно чинного Закону України «Про захист прав споживачів». У разі передачі товару Покупцем на гарантійне обслуговування через Продавця, строк звернення Покупця вважається датою фактичного отримання товару уповноваженим сервісним центром. Строк передачі товару Продавцем до уповноваженого сервісного центру складає 5 (п’ять) робочих днів від дати фактичного отримання товару від Покупця.  

10.      Відповідальність Сторін та вирішення спорів

10.1.      Покупець та Продавець несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, передбачену даним Договором та діючим законодавством України.
10.2.      Продавець не несе відповідальності за змінений виробником зовнішній вигляд, комплектацію та характеристики Товару.
10.3.      Продавець в будь-який час без повідомлення може вносити зміни до матеріалів, що містяться на Сайті. Продавець не несе відповідальності за технічні збої на Сайті.Продавець в будь-який час без повідомлення може вносити зміни до матеріалів, що містяться на Сайті. Продавець не несе відповідальності за технічні збої на Сайті.
10.4.      Покупець є відповідальним за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо неточна (неправильна) вказівка даних у Замовленні призвела до додаткових витрат Продавця, пов’язаних з доставкою Товару за невірною адресою або видачею Товару, який не належить Покупцю, всі пов’язані з цим збитки та витрати покладаються на Покупця.
10.5.      У випадку настання обставин непереборної сили, Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов даного Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей даного Договору маються на увазі події, що носять надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, що виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню умов даного Договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти їм розумними мірами. Сторона, що потрапила під вплив обставин непереборної сили, зобов’язана негайно, але не пізніше 3 (трьох) робочих днів, повідомити іншу Сторону про такі обставини. Настання обставин непереборної сили не звільняє Сторони від виконання основного зобов’язання за Договором. Не повідомлення про настання обставин непереборної сили в порядку, що передбачений даним пунктом Договору, виключає можливість будь-якої із Сторін посилатися на такі обставини в подальшому.

11.      Політика захисту персональних даних

11.1.      Персональні дані обробляються Продавцем в розумінні та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». 11.2.      Покупець висловлює згоду на обробку своїх персональних даних наступним чином: При оформленні Замовлень на Сайті; При реєстрації в особистому кабінеті на Сайті; При участі в рекламних активностях Продавця у відповідності з правилами проведення таких заходів. При передачі Товару на гарантійне обслуговування. Іншим способом, залежно від мети обробки. За цією згодою персональні дані обробляються у базі персональних даних Продавця з метою обслуговування та інформування Покупців Сайту; комунікації та взаємодії, проведення опитувань, направлення розсилок засобами Сайту та e-mail, формування та надання спеціальних та інших пропозицій, як засобами Сайту, так і іншими засобами зв’язку, включаючи e-mail, SMS, будь-які додатки, чат-боти та інше програмне забезпечення, що використовується Продавцем в його діяльності; організація та проведення будь-яких заходів, маркетингових і рекламних кампаній, акцій, тощо; укладення та виконання договорів та інших правочинів, у тому числі реалізації прав та виконання обов’язків сторін, що випливають з відповідного правочину та вимог чинного законодавства; вивчення попиту та проведення опитування, індивідуалізації пропозицій, проведення дослідження (маркетингові дослідження, тематичні дослідження та опитування, дослідження ринку тощо), стимулювання попиту та збуту; збору технічної, статистичної та іншої інформації щодо роботи Сайту і окремих його елементів, в т. ч. для впровадження нових інструментів та функціоналу Сайту, виправлення помилок і усунення недоліків, а також з метою використання в статистичних цілях в узагальненій та/або анонімній формі; фіксування та зберігання історії відвідувань, запитів, замовлень, дій, обслуговування, направлених скарг та пропозицій, тощо; розгляд по суті і вирішення скарг та пропозицій; інформування про заходи, пропозиції, продукти та/або послуги третіх осіб (виробників товарів/надавачів послуг, що реалізує Продавець), проведення ними рекламних та інших заходів, надання спеціальних пропозицій тощо.
11.3.      Склад та обсяг персональних даних, що можуть бути, серед іншого, включені до зазначеної вище бази персональних даних (відповідно до наданої Покупцем інформації): прізвище, ім’я, по батькові; відомості про засоби зв’язку (абонентський номер, адреса електронної пошти тощо). Надаючи дані, Покупець погоджується, що Продавець має право використовувати персональні дані самостійно та передавати персональні дані третім особам, що залучені/взаємодіють із Продавцем з метою, що визначена вище. Персональні дані також можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України виключно на підставах та в порядку, встановленому законодавством України. Обробка персональних даних здійснюється протягом часу, який обумовлено метою, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах Продавця з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів. Відкликання згоди на обробку персональних даних може бути здійснено шляхом направлення відповідного розпорядження в простій письмовій формі на адресу Продавця.
11.4.     Продавець вживає необхідних заходів для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб. Місце зберігання та обробки персональних даних знаходиться за адресою місцезнаходженням Продавця.
11.5.     При відвідуванні Сайту Продавець, у тому числі, збирає, зберігає та обробляє таку інформацію як IP-адресу, дату та час відвідування, тип та мову браузера, файли cookies – виключно для надання послуг Сайту, оптимізації його роботи, а також для захисту цілісності інформаційного простору Сайту.
11.6. Продавець гарантує, що персональні дані будуть зберігатись та оброблятись у відповідності з вимогами Закону України «Про захист персональних даних».

12.      Розсилки та інформаційні повідомлення

12.1.      Розсилки та інформаційні повідомлення направляються на адреси електронної пошти Покупців, які придбали Товар через Сайт та/або брали учать в акціях та/або інших маркетингових активностях (конкурси, розіграші призів/подарунків та інше), які проводились Продавцем або третіми особами на замовлення Продавця.
12.2.      Підставою для отримання розсилки та/або інформаційного повідомлення є адреса електронної пошти або номер телефону, яку Покупець за власною ініціативою повідомив у відповідній анкеті (заповненої їм для участі в акціях та/або маркетингових активностях), реєстрації на Сайті або при оформленні Замовлення на Сайті.
12.3.      Зазначені розсилки містять інформацію про майбутні акції з продажу Товару, розіграшах, знижках, спеціальних пропозиціях та інших заходах для Покупців.
12.4.      Покупець в будь який момент може відписатись від отримання розсилки через відповідний функціонал в особистому кабінеті на Сайті.
12.5.      Продавець може організовувати маркетингові та інші акції з метою популяризації Cайту та збільшення попиту на Товари. Умови акцій розміщуються на сторінках відповідних Акцій та/або у відповідних офіційних правилах. Умови акцій можуть доповнювати, або змінювати загальні положення цієї оферти. Продавець зобов’язується детально ознайомитись із усіма умовами акції, які є чинними на час здійснення Замовлення. Детальна інформації доступна на Сайті.

13.      Строк дії Договору

13.1.      Цей Договір діє до повного виконання зобов’язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.
13.2.      До закінчення строку дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін та в інших випадках, передбачених цим Договором і чинним законодавством України.

Back to Top
Товар додано в кошик